Formularz kontaktowy

Związek Powiatowo-Gminny
  "Wielkopolski Transport Regionalny"


ul. Zielona 8
61-851 Poznań

NIP 783-184-12-95

Regon 389662834

tel. +48 795150933

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Związku Powiatowo-Gminnym "Wielkopolski Transport Regionalny"".

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego, z siedzibą w Poznaniu ul. Zielonej 8.
Korespondencję do Inspektora Ochrony Danych prosimy kierować na adres: iod@zpg-wtr.pl. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa. Dostęp do danych mają podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Urzędu w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych podanych dobrowolnie w każdym czasie. Jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Copyright ©2021 Związek Powiatowo-Gminny, All Rights Reserved.