Informacje

Rok 2023
Wielkopolski Transport Regionalny

Dopłatę ze srodków Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano przeznaczyc na zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napedem hybrydowym

Rok 2023
Wielkopolski Transport Regionalny

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 

Dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zaplanowano przeznaczyć na realizację zadania pn. Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na obszarze działania Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" Dofinansowanie obejmie 7 lini autobusowych

Rok 2023
Wielkopolski Transport Regionalny

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zaplanowano przeznaczyć na realizację zadania pn. Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na obszarze działania Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"


Dofinansowanie obejmie 74 linie autobusowe

Rok 2022
Wielkopolski Transport Regionalny

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zaplanowano przeznaczyć na realizację zadania pn. Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na obszarze działania Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"

Dofinansowanie 130.010,40 zł Całkowita wartość 412.129,00 zł
Poznań, 01.05.2022 r.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Treść ogłoszenia

Rok 2022
Wielkopolski Transport regionalny

Dofinansowano ze srodków Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zaplanowano przeznaczyć na realizację zadania pn. Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na obszarze działania Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" 
Dofinansowanie 2.530.666,00 zł Całkowita wartość 7.203.936,00 zł
Copyright ©2021 Związek Powiatowo-Gminny, All Rights Reserved.